การเพิ่มเมนู (Menu)

JQUERY-&-FUNCTION

การเพิ่มเมนู (Menu) เพื่อนำมาใช้ในหลายๆตำแหน่ง

 • คำสั่ง function seed_setup คือ การสร้างฟังก์ชั่นที่ชื่อว่า seed_setup ขึ้นมาใช้งาน สามารถเปลี่ยนชื่ออื่นได้
 • คำสั่ง register_nav_menus คือ คำสั่งพื้นฐานในการเปิดการใช้งานเมนูของเวิร์ดเพรส
 • คำสั่ง ‘ชื่อของเมนูห้ามซ้ำกัน’ => esc_html__( ‘ป้ายกำกับแสดงที่หลังบ้าน’, ‘ชื่อไฟล์.potสำหรับการแปล’ ),
 • คำสั่ง add_action คือ การนำฟังก์ชั่น seed_setup ไป action ตอน after_setup_theme
 • คำสั่ง wp_nav_menu คือ คำสั่งแสดงผลเมนูที่เราสร้างไว้ ตำแหน่ง theme_lacation ต้องให้ตรงกับชื่อเมนูที่เราสร้างไว้

ใน functions.php

function seed_setup() {
   register_nav_menus( array(
     'primary' => esc_html__( 'Main Menu', 'seed' ),
	 'sub' => esc_html__( 'Sub Menu', 'seed' ),
   ) );
add_action( 'after_setup_theme', 'seed_setup' );

ในตำแหน่งที่ต้องการให้เมนูแสดง

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary', 'menu_id' => 'sub-menu' ) ); ?>

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย