การเพิ่มวิดเจ็ต (Widgets)

JQUERY-&-FUNCTION

การเพิ่มวิดเจ็ต (Widgets) เพื่อนำมาใช้ในหลายๆตำแหน่ง

 • คำสั่ง function seed_widgets_init คือ การสร้างฟังก์ชั่นที่ชื่อว่า seed_widgets_init ขึ้นมาใช้งาน สามารถเปลี่ยนชื่ออื่นได้
 • คำสั่ง register_sidebar คือ คำสั่งพื้นฐานในการเปิดการใช้งานวิดเจ็ตของเวิร์ดเพรส
 • คำสั่ง ด้านในarray คือ name:ชื่อที่แสดงในส่วนหลังบ้าน, id:ชื่ออ้างอิงที่นำไปเรียกใช้, description:รายละเอียดเพิ่มเติม, ส่วนอื่นๆคือการเพิ่มคลาสและแท็กต่างๆในวิดเจ็ตที่เราสร้าง
 • คำสั่ง add_action คือ การนำฟังก์ชั่น seed_widgets_init ไป action ที่ส่วน widgets_init
 • คำสั่ง dynamic_sidebar คือ คำสั่งแสดงผลวิดเจ็ตที่เราสร้างไว้ ชื่อด้านในต้องตรงกับไอดีที่เราสร้างไว้

ใน functions.php

function seed_widgets_init() {
   register_sidebar( array(
     'name' => __( 'Sidebar', 'seed' ),
     'id' => 'sidebar',
     'description' => '',
     'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
     'after_widget' => '</aside>',
     'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
     'after_title' => '</h1>',
   ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'seed_widgets_init' );

ในตำแหน่งที่ต้องการให้เมนูแสดง

<?php dynamic_sidebar( 'sidebar' ); ?>

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย