แกะกล่อง SeedThemes ส่วน header.php

seedkit

ซี้ดธีมส์ คือ?

ชุดสร้างธีมเริ่มต้น (Starter Theme) สำหรับนำไปสร้างธีมเวิร์ดเพรสอื่นๆ ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก Underscores (ทีมงานผู้สร้าง WordPress) เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานมากที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ Theme Framework สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SeedThemes

ส่วน Head

<!DOCTYPE html>

<html <?php language_attributes(); ?>>

<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
  
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
   
<?php wp_head(); ?>

 • คำสั่ง DOCTYPE html คือ การกำหนดประเภทของเอกสารเป็น html
 • คำสั่ง language_attributes() คือ แสดงคุณลักษณะของภาษาสำหรับแท็ก html
 • คำสั่ง meta charset คือ คำสั่งสำหรับอ่านการตั้งค่าการเข้ารหัสของคุณในฐานข้อมูลและสร้างผลลัพธ์ในหน้า html
 • คำสั่ง meta name=”viewport” คือ คำสั่งที่ทำให้เว็บรองรับการทำงานของ responsive แต่ถ้าเราต้องการให้ทั้งมือถือ และ คอมพิวเตอร์แสดงผลเหมือนกันสามารถลบคำสั่งนี้ออกได้
 • คำสั่ง link rel=”profile” คือ คำสั่งให้ profile ของเว็บรองรับกับ Microformat
 • คำสั่ง link rel=”pingback” คือ คำสั่งเปิดการใช้งาน pingback จะช่วยเรื่อง seo ซึ่งระบบ pingback คือ เมื่อทำการเผยแพร่เนื้อหา ระบบก็จะไปบอกเสิร์จเอ็นจิ้นว่ามีเนื้อหาใหม่แล้ว เสิร์จเอ็นจิ้นก็จะส่งบอทมาตรวจสอบเนื้อหาและเก็บข้อมูลของเรา
 • คำสั่ง wp_head() คือ คำสี่งเรียกใช้งานฟังชั่นพื้นฐานของเวิร์ดเพรส

ส่วน Body

<body <?php body_class(); ?>>
 
<a class="skip-link screen-reader-text" href="#content"><?php esc_html_e( 'Skip to content', 'seed' ); ?></a>

<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" rel="home">
               
<?php if ( is_front_page() && is_home() ) : ?>
                 
$description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
if ( $description || is_customize_preview() ) :

wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary', 'menu_id' => 'primary-menu' ) );
wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'mobile', 'menu_id' => 'mobile-menu' ) );
 • คำสั่ง body_class() คือ คำสั่งให้พ่นคลาสพื้นฐานของเวิร์ดเพรสออกมา เช่น .single , .category เป็นต้น
 • คำสั่งชุด screen-reader-text คือ คำสั่งที่ช่วยให้คนตาบอดสามารถใช้เว็บเราได้สะดวกขึ้น
 • คำสั่ง esc_url( home_url( ‘/’ ) คือ เรียกค่า url หน้าหลัก
 • คำสั่ง is_front_page() && is_home() คือ คำสั่งเช็คว่าถ้าเป็นหน้าแรก หรือ หน้าหลัก ให้…
 • คำสั่ง get_bloginfo( ‘description’, ‘display’ ) คือ คำสั่งเก็บค่า description ของเว็บ
 • คำสั่ง is_customize_preview() คือ เมื่อเป็นหน้า Customize Preview
 • คำสั่ง wp_nav_menu คือ เรียกเมนูมาแสดง ก่อนที่จะมาเรียกใช้ได้นั้นต้องไปสร้างใน function.php ก่อน ซึ่งในส่วนนี้ทาง SeedThemes จะแยกให้หน้าคอมพิวเตอร์กับโมบายแสดงคนละชุดกัน

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย