CSS แก้ปัญหาขนาดฟอนต์แต่ละภาษาที่ขนาดไม่เท่ากัน

พอทำเว็บหลายภาษา บางทีฟอนต์แต่ละภาษามันสูงต่ำไม่เท่ากัน แก้แบบง่ายๆ ก็ใช้โค้ด CSS ประกาศไปที่ root html ให้ฟอนต์เลย แล้ว font-size จุดอื่นๆ ก็ใช้หน่วย rem หรือ em ได้เลย

ตัวอย่างโค้ด

html:lang(th),
html:lang(lo) {
  font-size: 16px;
}
html:lang(cbd),
html:lang(mm) {
  font-size: 14px;

ที่มา

SeedWebs

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย