วิธีการใส่ Facebook Comments ในธีมเวิร์ดเพรส

add-facebook-comments

ขั้นตอนการใส่ Facebook Comments ในธีมเวิร์ดเพรส

 1. สามารถเข้าไป Get Code ได้ที่ Facebook Plugins จะได้โค้ดมา 2 ชุด
 2. ชุดแรก นำไปใส่ไว้ที่ header.php ในตำแหน่งใต้ แท็ค body
  <div id="fb-root"></div>
  <script>// <![CDATA[
  (function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId=281883008641509";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  // ]]></script>
 3. ชุดสอง นำไปใส่ไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการ โดยปกติก็จะเป็นไฟล์ single.php หรือ page.php
  <div class="fb-comments" data-href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments#configurator" data-numposts="5"></div>
 4. เปลี่ยนลิงก์ใน href เป็น the_permalink แทน
  <div class="fb-comments" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-numposts="5"></div>

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย