การแปลงไฟล์ font face สำหรับ WordPress

ขอบคุณข้อมูลจาก SeedThemes ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้


เกริ่นนำ

โดยปกติไฟล์ฟอนต์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นนามสกุล .tff แต่เนื่องจากการนำมาใช้เป็นหน้าเว็บไซต์จะมีการนำมาแสดงใช้ในหลายเบราเซอร์ทำให้ต้องมีการแปลงไฟล์เพื่อนำมาใช้นั้นเอง และ เว็บไซต์ที่สามารถแปลงไฟล์ฟอนต์นั้นก็มีหลายเว็บให้เลือกกันแต่ที่นำมายกตัวอย่างนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้แปลงเป็นประจำนั้นก็คือ fontsquirrel นั้นเองครับ

รูปภาพการตั้งค่าสำหรับแปลงไฟล์ฟอนต์

คำอธิบาย

  • Font Formats: ในยุคนี้ เลือกแค่ WOFF กับ WOFF2 ก็ได้อยู่ครับ (IE9 ขึ้นไป)
  • X-height Matching: การปรับความสูงให้เท่ากับฟอนต์อื่น ถ้าฟอนต์ไทยที่สูงไม่เท่าฝรั่ง จะปรับดูก็ได้ครับ ผมชอบปรับฟอนต์มีหัวให้เท่า Georgia ส่วนฟอนต์ไม่มีหัว ปรับเท่า Arial ก็ได้ครับ
  • Subsetting: จะใช้ฟอนต์ไทย ต้องไม่มี Subsetting นะครับ
  • CSS: ถ้าเลือก Style Link แล้วอัพโหลดไปทั้งตัว Regular และ Bold มันจะมองเป็นฟอนต์เดียวแต่คนละน้ำหนัก เอาไปเขียน CSS สะดวกดีครับ

พอแปลงไฟล์เสร็จ เราก็จะได้ไฟล์มาชุดนึง สามาถนำไปใช้งานได้เลยครับ สามารถอ่าน บทความ การเปลี่ยนฟอนต์ด้วย font-face ของ CSS เพื่อนำไปใช้บนเว็บไซต์

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย