เช็คการแสดงผลตามเงื่อนไขเวิร์ดเพรส ด้วยคำสั่ง if

banner

การแสดงผลตามเงื่อนไขด้วยภาษา PHP

<?php
if (your_condition) {
     your_code
} 
?>

คือ การตั้งเงื่อนไขด้วย คำสั่ง if เพื่อเช็คว่าชุดคำสั่งนี้จะให้แสดงผลหรือทำงานในกรณีไหนบ้าง

คำสั่ง is_front_page

  • คำสั่ง if คือ คำสั่งกำหนดเงื่อนไข ถ้า…
  • คำสั่ง is_front_page() คือ คำสั่งที่บอกว่าเมื่อเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์
  • ถ้ารวม 2 คำสั่งเข้าด้วยกันก็จะแปลว่า ถ้าเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ให้ทำตามคำสั่ง your_code
<?php
if (is_front_page()) {
     your_code
} 
?>

เงื่อนไขของเวิร์ดเพรส

[table width=”100%”]
คำสั่ง,คำอธิบาย
is_front_page(),หน้าแรก
is_single(),หน้าโพสทั้งหมด
is_single(’17’),หน้าทโพสไอดีที่ 17
is_single(‘Sample One’),หน้าโพสที่ชื่อเรื่องว่า Sample One
is_single(‘sample-one’),หน้าโพสที่ชื่อ slug ว่า sample-one
is_singular( ‘book’ ),หน้าโพสที่ post type ชื่อ book
is_page(),หน้าเพจ
in_category(),หน้าหมวดหมู่
is_tag(),หน้า Tag
is_tax(),หน้า Taxonomy
“has_term( ‘jazz’, ‘genre’ )”,หน้าหมวดหมู่ที่ขื่อ jazz ใน Taxonomy ชื่อ genre

[/table]

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย