สร้างปุ่ม Scroll Top ด้วยคำสั่ง jQuery เพียง 4 บรรทัด

scroll-top-jquery

ตัวอย่างการเขียนโค้ด

jQuery("#to-top").click(function (){
     jQuery('html, body').animate({
	scrollTop: jQuery('#page').offset().top
     }, 1200);						   
});
  • jQuery(“#to-top”).click คือ คำสั่งเมื่อคลิ๊กที่ไอดี to-top แล้วให้ทำงานตามคำสั่งด้านล่าง
  • jQuery(‘html, body’).animate คือ คำสั่งเปิดการใช้งานอนิเมชั่น
  • scrollTop: jQuery(‘#page’).offset().top คือ คำสั่งให้ไปในตำแหน่งบนสุดของไอดี page
  • 1200 คือ ความเร็วในการทำงานอนิเมชั่น

ตัวอย่างการแสดงผล

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย