Seed Confirm Pro: ปลั๊กอินแจ้งชำระเงิน

ขอบคุณข้อมูลจาก SeedThemes  ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้


เกริ่นนำ

Seed Confirm Pro คือ ปลั๊กอินสำหรับแจ้งชำระเงินที่ใช้ร่วมกับ Woocommerce เหมาะสำหรับคนไทยที่นิยมการโอนเงินมากกว่ากันตัดบัตรเครดิต หรือ paypal นั้นเอง ทำให้ผู้ขายสะดวกในการเช็คการชำระเงินโดยการโอนยิ่งขึ้นนั้นเอง

สำหรับคนที่ใช้ SeedThemes จะมีแถมรุ่นธรรมดาติดมากับธีมให้ใช้กันได้เลยนะครับ แต่สำหรับผู้ไม่ได้ใช้สามารถ ซื้อได้ที่ SeedThemes เช่นกันครับผม

วิธีใช้ปลั๊กอินแจ้งชำระเงิน

1. ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Seed Confirm ที่หน้าสมาชิก

2. ติดตั้งปลั๊กอิน โดยไปที่หลังบ้าน เลือกหน้าปลั๊กอิน -> อัพโหลด แล้วคลิกใช้งาน

3. ใส่ข้อมูลเลขที่บัญชีที่หลังบ้าน เลือก WooCommerce -> ตั้งค่า -> โอนเงินเข้าบัญชี ตามรูป

4. สร้าง “หน้า/Page” ใหม่ อาจตั้งชื่อ “แจ้งชำระเงิน” แล้วใส่ shortcode [seed_confirm] ตามรูป

5. ระบบจะแทรกโลโก้ในหน้าการชำระเงินให้อัตโนมัติ

6. เมื่อลูกค้าไปที่หน้า “แจ้งชำระเงิน” ที่สร้างไว้ในข้อ 4. จะเจอแบบฟอร์มดังรูป โดยระบบจะดึงข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ/รายการสั่งซื้อ/ยอดโอน/วัน-เวลาปัจจุบัน มาใส่ให้อัตโนมัติ

ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ล็อกอิน ก็ใช้งานได้ แต่ต้องกรอกข้อมูลต่างๆ เอง

7. ข้อมูลการแจ้งชำระเงิน ส่งไปที่อีเมลของ admin และไปอยู่ในหลังบ้าน ที่เขียนว่า “แจ้งชำระเงิน” ดังรูป

สามารถคลิกที่ “เลขที่คำสั่งซื้อ” เพื่อไปหน้า Order ของ WooCommerce ได้ สามารถแก้สถานะคำสั่งซื้อ หรือส่งข้อความให้ลูกค้า (เช่น รหัส EMS) ได้

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย