การจัดกลุ่มโค้ดด้วย #region ใน VS Code

เทคนิคการจัดกลุ่มโค้ดที่มีเยอะๆ ด้วย #region กับ #endregion
ซึ่งจะช่วยทำให้โค้ดของเราดูมีระเบียบและเข้าใจง่ายมากขึ้น

ตัวอย่างโค้ด

function test() {
// #region
line 1
line2
// #endregion
}

ที่มา

somkiat.cc

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย