คำสั่งพื้นฐาน HTML

[table width=”100%”]
คำสั่ง,คำอธิบาย
<a href=”#”>text</a>,ใส่ลิงก์
<b>text</b>,ใส่ตัวหนา
<em>text</em>,ใส่ตัวเอียง
<h1>text</h1>,ใส่หัวข้อ (h1 – h6)
<small>text</small>,ใส่ตัวอักษรให้เล็ก
<p>text</p>,ใส่ย่อหน้า
<br>,ขึ้นบรรทัดใหม่
<hr>,ใส่เส้น
<img src=“img.gif”>,ใส่รูปภาพ
<div class=”box”>text</div>,สร้างแท็กคลาส
<div id=”section”>text</div>,สร้างแท็กไอดี
[/table]

นักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส เป็นผู้ช่วยให้กับ SeedWebs & SeedThemes และ เปิดธุรกิจเล็กๆ อยู่ในอำเภอปาย